Algemeen;
U mag zoveel brillen met OPBC-korting kopen als u wilt. Als de sterkte is veranderd of als de glazen beschadigd zijn, is alleen de glazen vervangen altijd toegestaan. U betaalt dan alleen de OPBC-glas-prijs. OPBC monturen worden alleen verkocht met OPBC glazen erin gemonteerd. Overzetten van oude OPBC-glazen kan en is gratis tenzij er geslepen moet worden dan kost het € 25,-. OPBC-glazen worden alleen gemonteerd in OPBC-monturen. Door het Enkelvoudig Basis lidmaatschap mag u standaard diameter enkelvoudige brillenglazen in de brekingsindex van 1.50 en 1.60, van sferisch -10.00 tot en met +10.00 met cylinders van -2.00 tot 0.00 in combinatie met een hard multicoat bestellen voor de op dat moment geldende OPBC prijzen. U kunt niet kiezen voor eventuele toeslagen of glasopties. De maximale normale verkoopprijs van de monturen die u kunt kiezen is € 175,-.

Verzekeringen;
Wij kunnen voor u het zorgverzekeringsbedrag waarop u recht heeft in sommige gevallen aanvragen. Echter kan dit alleen voor de OPBC-montuur en OPBC-glasbedragen en niet voor het maandelijkse lidmaatschapsgeld.Reparaties;
Door ons brillen laten rechtzetten, bijbuigen, neuspads vervangen en schoonmaken is op eigen risico maar altijd gratis. Soldering en lassen kost € 35,- voor gewoon metaal en € 75,- voor titanium lassen. (ons advies; zoek gewoon een nieuwe bril uit, is veel leuker!)

Glazen en monturen;
De bedragen die u moet bijbetalen naast het maandelijkse lidmaatschapsgeld voor uw glazen en monturen hangen af van uw keuze en de op dat moment geldende OPBC-prijslijst. Deze vindt u op diverse plaatsen in de winkel. Vraag een medewerker naar deze lijst. Prijzen en kortingen zijn aan wijzigingen onderhevig.

Storno;
Indien een maandelijkse incasso gestorneerd wordt, ontvangt u voor het niet te incasseren bedrag een factuur. Voor de 1e herinnering worden er geen administratiekosten berekend, bij de tweede herinnering zijn de administratiekosten € 40,00.

Beëindiging na wanbetaling;
Indien er na herhaaldelijk verstuurde herinneringen nog geen betaling volgt; zegt Optiek Pijnacker het lidmaatschap eenzijdig op. Door het niet (te laat, te weinig en/of onvolledig) betalen van de lidmaatschapsgelden heeft het lid en/of ouders/verzorgers en/of de betalers geen recht meer op de voordelen en/of kortingen van het lidmaatschap en de al verkregen voordelen en/of kortingen. Dit houdt in en wordt door beide partijen overeengekomen en voor akkoord verklaard, dat Optiek Pijnacker het volledige bedrag wat de bril zou kosten zonder de voordelen en/of kortingen zal vorderen, verminderd met de eventueel al betaalde en/of geïncasseerde bedragen. Bijvoorbeeld de eenvoudigste glazen kosten normaal € 70,- per stuk en in het OPBC-abonnement € 5,-. Bij niet (volledige) betaling van het abonnementsgeld en opzeggen door Optiek Pijnacker, betaalt het lid cs. alsnog de normale prijzen. Deze normale prijzen staan altijd vermeld op uw aankoopovereenkomst. In onderhavig voorbeeld betaalt het lid dus nog € 65,- waarbij de al wel betaalde abonnementsgelden in mindering gebracht worden. Het terug te betalen voordeel wordt teruggevorderd over 36 maanden na opzegging door Optiek Pijnacker en geldt voor alle binnen het abonnement geleverde glazen en monturen in die periode. Na opzegging wordt de vordering direct uit handen gegeven aan ons incasso / deurwaarderskantoor. Waarbij alle verdere buitenrechtelijke incassokosten en renten naast de eerder genoemde administratiekosten aan u doorberekend zullen worden.

Opzegging/beëindiging;
U kunt uw lidmaatschap van de OPBC opzeggen wanneer u wilt. Het lidmaatschap eindigt pas na uw opzegging via de site; www.optiekpijnacker.nl/opzeggen. Als u hier uw gegevens invult krijgt u van ons meteen per mail een ontvangstbevestiging van uw opzegging. Indien u voor het einde van de looptijd uw lidmaatschap opzegdt, worden de nog resterende maandbedragen in 1 keer geincasseerd. Deze laatste incasso zal zoveel mogelijk rond de 28ste van de maand geschieden. Optiek Pijnacker kan ten aller tijden eenzijdig het OPBC-lidmaatschap opzeggen.

Garantie;
Wij verlenen 2 garantie op fabricage en contructie fouten bij OPBC-brillen. Op beschadigingen en/of breuken ontstaan na aflevering door onheil van buitenaf, bijvoorbeeld vallen, stoten, onjuist gebruik of kwijtraken is de garantie niet van toepassing. Bekraste glazen komen nooit voor garantie in aanmerking

Upgrade;
Als u van een luxer abonnement gebruik wilt maken bij aanschaf van een volgende bril is dat mogelijk. Er wordt dan een nieuwe overeenkomst uitgedraaid met het nieuwe maandbedrag.

Andere kortingen;
Op zonnebrilmonturen krijgt u 25% korting mits er OPBC zonneglazen in worden gemonteerd. Op afgeprijsde monturen wordt niet korting op korting verleend. U mag echter wel kiezen om gebruik te maken van de OPBC-korting of gebruik te maken van de aanbiedingsprijs zonder OPBC-korting.

Prijspeil;
Soorten lidmaatschappen kunnen door Optiek Pijnacker worden toegevoegd en beëindigd. Mocht uw soort abonnement ten tijde van het aanschaffen van een nieuwe bril niet meer bestaan, zullen de medewerkers u een nieuw soort lidmaatschap aanbieden. Tussentijds kan het lidmaatschapsgeld geïndexeerd worden op basis van de gegevens van het CBS (waarbij 2013=100%). Hiervan word u vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

————
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Unie van Opticiens van toepassing, zoals laatstelijk vastgesteld door de NUVO en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Uiteraard heeft u de mogelijkheid, indien u het niet eens bent met een incasso, deze binnen 30 dagen terug te laten boeken naar uw eigen rekening. U neemt hiervoor contact op met uw eigen bank. De betalingsverplichting blijft dan bestaan. Prijswijzigingen voorbehouden.