Er lijken veel verschillende soorten brillenglazen te bestaan, maar over het algemeen kan dit verschil teruggebracht worden naar multifocaal, bifocaal of unifocaal. In een multifocaal brillenglas zijn meerdere sterktes verwerkt en deze corrigeren dus op meerdere afstanden, een bifocaal glas corrigeert voor de verte en een gekozen nabij afstand en een unifocale bril corrigeert alleen het zicht voor een gekozen afstand, dit kan oneindig ver zijn, een tussengebied of nabij. Per brillenglas worden de specificaties uitgelegd.

Eyezen

Varilux S-series

Varilux E-series

Varilux X-series